ਪੰਨਾ ਬੈਨਰ

ਰੋਟਰੀ ਕਟਰ ਗੀਅਰਬਾਕਸ

  • ਰੋਟਰੀ ਕਟਰ ਗਿਅਰਬਾਕਸ HC-9.279

    ਰੋਟਰੀ ਕਟਰ ਗਿਅਰਬਾਕਸ HC-9.279

    ਰੋਟਰੀ ਕਟਰ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਰੋਟਰੀ ਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਹੈ ਜੋ ਰੋਟਰੀ ਕਟਰ ਦੇ ਬਲੇਡਾਂ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਟੇਕ-ਆਫ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਕੁਸ਼ਲ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਘਣੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਬਲੇਡ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਰੋਟਰੀ ਕਟਰ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਕਠੋਰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਇਨਪੁਟ ਸ਼ਾਫਟ, ਆਉਟਪੁੱਟ ਸ਼ਾਫਟ, ਗੀਅਰਸ, ਬੇਅਰਿੰਗਸ, ਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ।

  • ਰੋਟਰੀ ਕਟਰ ਗੀਅਰਬਾਕਸ HC-966109

    ਰੋਟਰੀ ਕਟਰ ਗੀਅਰਬਾਕਸ HC-966109

    ਰੋਟਰੀ ਕਟਰ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਰੋਟਰੀ ਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਹੈ ਜੋ ਰੋਟਰੀ ਕਟਰ ਦੇ ਬਲੇਡਾਂ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਟੇਕ-ਆਫ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਕੁਸ਼ਲ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਘਣੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਬਲੇਡ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਰੋਟਰੀ ਕਟਰ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਕਠੋਰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਇਨਪੁਟ ਸ਼ਾਫਟ, ਆਉਟਪੁੱਟ ਸ਼ਾਫਟ, ਗੀਅਰਸ, ਬੇਅਰਿੰਗਸ, ਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ।